سینی ترکیبی فینگرفود 27

قیمت سینی ها به صورت حدودی است و در زمان سفارش باید استعلام گرفته شود.

سینی 70 عددی شامل 10 عدد شات میگو سوخاری با سس تارتار، 10 عدد شات سالاد الویه، 10 عدد شات فیله سوخاری، 10 عدد شات پاناکوتا، 10 عدد ناگت، 10 عدد رول ژامبون سوخاری، 10 عدد توپک مرغ پنیری

1,500,000 تومان
سینی ترکیبی فینگرفود 26

قیمت سینی ها به صورت حدودی است و در زمان سفارش باید استعلام گرفته شود.

سینی 70 عددی شامل 10 عدد مینی برگر، 10 عدد جیب تاجر، 10 عدد مینی پیتزا، 10 عدد توپ مرغ پنیری، 10 عدد لقمه سوسیس، 10 عدد شات سالاد ماکارونی، 10 عدد شات فیله سوخاری

1,570,000 تومان
سینی ترکیبی فینگرفود 25

قیمت سینی ها به صورت حدودی است و در زمان سفارش باید استعلام گرفته شود.

سفارش 190 عددی (3 عدد سینی بزرگ) – شامل 20 عدد مینی برگر، 30 عدد لقمه الویه، 15 عدد کیک مرغ، 15 عدد رول ژامبون سوخاری، 15 عدد بورک گوشت، 20 عدد پیراشکی پیتزایی، 15 عدد راتا ژامبون، 15 عدد کلاپ مرغ و پنیر، 15 عدد کرپ رول ژامبون، 15 عدد شات سالاد ماکارونی، 15 عدد رول سوسیس

4,450,000 تومان
سینی ترکیبی فینگرفود 24

قیمت سینی ها به صورت حدودی است و در زمان سفارش باید استعلام گرفته شود.

سینی 50 عددی شامل 10 عدد پیراشکی پیتزایی، 10 عدد بورک مرغ، 10 عدد مینی برگر، 10 عدد مینی پیتزا، 10 عدد لازانیا رولی با ژامبون، نیم کیلو مرغ پاپ کورنی

1,500,000 تومان
سینی ترکیبی فینگرفود 23

قیمت سینی ها به صورت حدودی است و در زمان سفارش باید استعلام گرفته شود.

سینی 100 عددی شامل 20 عدد کلاپ ژامبون پنیر، 20 عدد پیراشکی پیتزایی، 20 عدد توپک سیب زمینی پنیری، 20 عدد رول لازانیا سوخاری، 20 عدد بورک سیب زمینی

1,650,000 تومان
سینی ترکیبی فینگرفود 22

قیمت سینی ها به صورت حدودی است و در زمان سفارش باید استعلام گرفته شود.

سینی 120 عددی شامل 10 عدد پیراشکی گوشت، 10 عدد قارچ سوخاری، 10 عدد رول سوسیس، 20 عدد تارت الویه، 10 عدد تارت کشک بادمجان، 20 عدد بورک مرغ، 10 عدد لقمه سوسیس، 10 عدد کلاپ ژامبون پنیر، 10مینی پیتزا، 10 رول ژامبون سوخاری

1,710,000 تومان
سینی ترکیبی فینگرفود 21

قیمت سینی ها به صورت حدودی است و در زمان سفارش باید استعلام گرفته شود.

سینی 60 عددی شامل 15 عدد پاچینی، 15 عدد توپک سیب زمینی پنیری، 15 عدد ناگت، 15 عدد رول ژامبون سوخاری، نیم کیلو مرغ پاپ کورنی

1,380,000 تومان
سینی ترکیبی فینگرفود 20

قیمت سینی ها به صورت حدودی است و در زمان سفارش باید استعلام گرفته شود.

سینی 58 عددی شامل 8 عدد ژله، 10 عدد توپک سیب زمینی پنیری، 10 عدد رول سوسیس، 10 عدد تارت الویه، 10 عدد مینی پیتزا، 10 عدد کلاپ ژامبون پنیر

900,000 تومان
سینی ترکیبی فینگرفود 19

قیمت سینی ها به صورت حدودی است و در زمان سفارش باید استعلام گرفته شود.

سینی 60 عددی شامل 10 عدد سمبوسه سیب زمینی، 10 عدد رول ژامبون سوخاری، 20 عدد رول سوسیس، 10 عدد بورک سیب زمینی، 10 عدد کلاپ ژامبون پنیر

850,000 تومان
سینی ترکیبی فینگرفود 18

قیمت سینی ها به صورت حدودی است و در زمان سفارش باید استعلام گرفته شود.

سینی 60 عددی شامل 20 عدد پیراشکی پیتزایی، 20 عدد مینی پیتزا، 20 عدد رول سوسیس

1,000,000 تومان
سینی ترکیبی فینگرفود 17

قیمت سینی ها به صورت حدودی است و در زمان سفارش باید استعلام گرفته شود.

سینی 35 عددی شامل 15 عدد پاچینی، 10 عدد فیله سوخاری با سیب زمینی

900,000 تومان
سینی ترکیبی فینگرفود 16

قیمت سینی ها به صورت حدودی است و در زمان سفارش باید استعلام گرفته شود.

سینی 63 عددی شامل 12 عدد پیراشکی پیتزایی، 12 عدد رول لازانیا سوخاری، 10 عدد کلاپ ژامبون پنیر، 14 عدد توپک سیب زمینی پنیری، 15 عدد بورک گوشت

1,024,000 تومان

بارگذاری...

موارد دیگری موجود نیست